Bahdiyar ÇOBAN
Başkan
RESMİ KURUMLAR
DESTEK HİZMETLERİ VE İNSAN KAYNAKLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Görevlerimiz:


 • Eğitim merkezi faaliyetlerine ilişkin mali hizmetleri yürütmek.
 • Eğitim merkezi bina, tesis ve eklentilerinin işletilmesine ilişkin her türlü idarî hizmeti yürütmek.
 • Eğitim ve öğretim faaliyetleri için gerekli araç gereç, malzeme ve donanımı temin etmek ve bunların bakım ve onarımını sağlayarak kullanıma hazır hâlde tutmak.
 • Eğitim merkezi faaliyetleri için gerekli mal ve hizmet satın alma işlemlerini yürütmek.
 • Eğitim merkezi müdür, müdür yardımcısı ve personelinin her türlü özlük iş ve işlemlerini yürütmek ve kayıtları güncellemek.
 • Eğitim merkezi personelinin disiplin iş ve işlemlerini yürütmek.
 • Eğitim merkezinde ders veren öğretim görevlilerinin disiplin iş ve işlemlerini, özel mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütecek olan birimlere bilgi vermek.
 • Eğitim görenlerin kabul ve kayıt işlemleri ile izin, rapor, disiplin ve benzeri özlük iş ve işlemlerini yürütmek.
 • Gelen ve giden evrak işlemlerini yürütmek.
 • Kütüphane hizmetlerini yürütmek.
 • Ambar, ayniyat ve demirbaş hizmetlerini yerine getirmek.
 • Arşiv ve dokümantasyon hizmetlerini yürütmek.
 • Sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler düzenlemek.
 • Eğitim merkezi müdür veya müdür yardımcıları tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
 •  ADI SOYADI  GÖREVİ  TELEFONU
   Fatih KARADAYI  Şube Müdürü  0312 589 11 05
   Orhan KAPLANER  Eğitim Merkezi Memuru  0312 589 11 06
   Seyyit Ali AYBAKIR  Eğitim Merkezi Memuru  0312 589 11 21
   Kadriye GÜRBÜZ  Eğitim Merkezi Memuru  0312 589 11 13
   Filiz Gökçen ÖLÇER  Eğitim Merkezi Memuru  0312 589 11 02
   Ahmet Akın ŞEN  Eğitim Merkezi Memuru  0312 589 11 29
   Mevlüt YİĞİT  Eğitim Merkezi Memuru  0312 589 11 31
   Doğuş KAYMAKCI  Eğitim Merkezi Memuru  0312 589 11 22
   Bilal KILIÇ  Eğitim Merkezi Memuru  0312 589 11 68
   Hüseyin KARADEMİR  Eğitim Merkezi Memuru  0312 589 11 29

  SİTEMİZİ
   
  T.C. Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı Ankara Personel Eğitim Merkezi Resmi Web Sitesi © 2018 Tüm Hakları Saklıdır. →AnkaraPEM←