Bahdiyar ÇOBAN
Başkan
RESMİ KURUMLAR
Vizyon & Misyon - Temel İlke ve Değerlerimiz
Vizyonumuz

Hukukun üstünlüğünü temel alan, adalet bilinci gelişmiş, kurumsal gelenekleri çağdaş yönetim anlayışı ile bütünleştirmiş, gelişime açık, mesleki yetkinliğe sahip donanımlı personeller yetiştirmeyi amaçlayan bir sistemin oluşmasını sağlamaktır.

Misyonumuz

Hukukun üstünlüğünü esas alan, insan odaklı, adil, etkili, verimli ve güvenilir adalet sistemini oluşturmak amacıyla; yardımcı yargı personelinin hizmete yatkınlığını sağlamayı, verimlilik düzeylerini yükseltmeyi, gelecekteki görev ve sorumluluklarını daha iyi yerine getirebilmeleri için bilgi, deneyim ve becerilerini arttırmayı amaçlayan eğitim faaliyetlerini düzenlemektir.

Temel İlke ve Değerlerimiz:

 • Adalet
 • İnsan Haklarına ve Toplumsal Değerlere Saygılı Olmak
 • Tarafsızlık
 • Şeffaflık
 • Güvenilirlik
 • Saygınlık
 • Öncülük ve Yenilikçilik
 • Hesap verebilirlik
 • Evrensellik
 • Analitik ve Bilimsel Bakış
 • Ulaşılabilirlik
 • Meslek Etiği ve Ahlak
 • Farklılıklara Saygılı Olmak
 • Çözüm Odaklı Hizmet
 • SİTEMİZİ
   
  T.C. Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı Ankara Personel Eğitim Merkezi Resmi Web Sitesi © 2018 Tüm Hakları Saklıdır. →AnkaraPEM←