Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü

Görevlerimiz

  • Bilgisayar ve donanımlarının tedarikinde gerekli teknik desteği sağlamak.
  • İhtiyaç duyulan bilgisayar sistemlerini kurmak ve işletmek.
  • Bilgisayar ve donanımlarının düzenli bakım ve onarımlarını yapmak veya yaptırmak.
  • İş ve işlemlerin, Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) ortamında yürütülmesini sağlamak ve bu sistemin uygulanması amacıyla ilgililere gerekli teknik desteği vermek.
  • Elektronik arşiv oluşturmak.
  • Elektronik kütüphaneyi kullanıma hazır tutmak.
  • Eğitim merkezinin internet sayfasını hazırlamak ve güncellemek.
  • Enformasyon faaliyetlerini yürütmek.
  • Eğitim merkezi personeli ile eğitim görenlere yönelik bilişim okuryazarlığı kursları açılması konusunda Öğretim Kuruluna teklifte bulunmak.
  • Eğitim merkezi müdür veya müdür yardımcıları tarafından verilen diğer görevleri yapmak

 

 

Adres

Fatih Mahallesi Kültür Sokak No:16, 06932, Sincan/ANKARA

Telefon

0 (312) 589 12 00

0 (312) 589 11 40

E-Posta

ankarapemedbisaretadalet.gov.tr