Ankara Personel Eğitim Merkezi - 08.10.2018

        2. Dönem 3. grup icra müdür ve müdür yardımcıları, yeni başlayan icra katipleri ve 2. dönem 5. grup hukuk mahkemeleri ön bürolarında çalışan zabıt katiplerine yönelik olarak düzenlenecek hizmet içi eğitim programları ile 2. dönem 2. grup Eğitim Becerilerinin Geliştirilmesi ve Sunum Teknikleri Eğitici Eğitimi Programı açılış töreni Eğitim Merkezi Başkanımız Sn. Mehmet Aykut Cihangir ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Tetkik Hakimi Sn. Aslı Yüksel’in teşrifleriyle gerçekleşmiştir.