Ankara Personel Eğitim Merkezi - 28.06.2018

        İlk derece idare ve vergi mahkemelerinde görev yapan yazı işleri müdürü ve zabıt katiplerinin eğitim ihtiyaçlarının tespiti ile eğitim modüllerinin hazırlanması için çalıştayı gerçekleştirilmiştir. Çalıştaya;Ankara Eğitim Merkezi Başkanı Mehmet Aykut Cihangir, Başkan Yardımcısı Ayşe Yıldırım, Ankara İdare ve Vergi Mahkemelerinde görev yapan yazı işleri müdürleri, zabıt katipleri ve eğitim uzmanlarımız katılmaktadır.
Bu çalıştayda idare ve vergi mahkemelerinde görev yapan yazı işleri müdürü ve zabıt katibinin görev tanımı, iş analizi ve eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi hedeflenmektedir.
Çalıştaya; Eğitim Merkezi Başkanı Mehmet Aykut Cihangir, Başkan Yardımcısı Ayşe Yıldırım, Ankara İdare ve Vergi Mahkemelerinde görev yapan yazı işleri müdürleri, zabıt katipleri ve eğitim uzmanlarımız katıldı. Sertifikaları taktim edildi.