Ankara Personel Eğitim Merkezi - 14.09.2018

       2018 yılı Eğitim Planı “adalete erişim” hakkının uygulanmasının güçlendirilmesi temasıyla hazırlanmıştır. Bu amaçla adliyelerde ön büro ve danışma birimlerinde görev yapan personele eğitim programı düzenlenmesi öngörülmektedir. “Mahkeme Yönetim Sisteminin Güçlendirilmesi” projesi kapsamında adalete erişim hakkının daha etkin şekilde uygulanması ve adalet hizmetlerinin daha kaliteli sunulması amacıyla adliyelerin girişinde danışma birimleri ve ön bürolar kurulmuştur. Danışma biriminde; adliyeye gelen kişilerin ihtiyacının doğru tespit edilmesi ve doğru birime yönlendirilmesi amacıyla rehberlik hizmeti sunulmaktadır. Hukuk mahkemeleri ön büro biriminde; hukuk mahkemesinde açılacak dava ile ilgili iş ve işlemler yapılmakta, derdest davaların safahatı hakkında dosyadan bilgi edinme ve belge örneği alma gibi iş ve işlemler yapılmaktadır. Ceza mahkemeleri ön büro biriminde; derdest davaların safahatı hakkında dosyadan bilgi edinme ve belge örneği alma gibi iş ve işlemler yapılmaktadır. Savcılık ön büro biriminde; derdest soruşturmaların safahatı hakkında dosyadan bilgi edinme ve belge örneği alma gibi iş ve işlemler yapılmaktadır. Bu birimlerin işlevini etkin olarak yerine getirmesiyle, adliyeye gelen kişiler adliyede farklı birimlerde dolaşmayacak, adliyenin hemen girişinde yer alan ve bu amaçla oluşturulan birim ve ünitelerde bu hizmetleri edinebilecektir. Danışma birimleri ile ön büroların etkin çalışması adalet hizmetlerinin daha hızlı, etkin ve kaliteli sunulmasını sağlamaktadır.