Ankara Personel Eğitim Merkezi - 259.11.2019

  Eğitim Dairesi Başkanlığı, 2. dönem 16. grup icra müdür ve yardımcıları, 2. dönem 16. grup icra kâtipleri, 2. dönem 16. grup sözleşmeli zabıt kâtipleri hizmet içi eğitim programı açılış töreni, Eğitim Dairesi Başkanlığı Tetkik Hâkimimizin teşrifleriyle gerçekleştirilmiştir.

Fotoğraflar