Eğitim Plan ve Program Şube Müdürlüğü

Görevlerimiz

  • Öğretim Kurulunun sekretarya hizmetlerini yürütmek.
  • Yıllık eğitim plan taslağını hazırlamak ve Öğretim Kuruluna sunmak.
  • Yıllık eğitim planı doğrultusunda program geliştirme çalışmaları yapmak ve Öğretim Kuruluna sunmak.
  • Konferans, seminer, toplantı ve benzeri etkinliklere ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.
  • Yurt içi veya yurt dışında bulunan kurum ve kuruluşların talepleri üzerine, eğitim merkezlerinin hizmetlerinden faydalanması uygun görülenlerle ilgili Başkanlıkça alınan kararlara ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.
  • Başkanlıkça hazırlanan veya dâhil olunan projeler kapsamında eğitim merkezinin görev alanına giren konularla ilgili her türlü faaliyeti yürütmek.
  • Eğitim ve öğretim faaliyetlerinin daha etkin, verimli ve kaliteli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla ulusal ve uluslararası nitelikte proje taslakları hazırlamak.
  • Eğitim merkezi dışındaki kamu kurum ve kuruluşları veya özel kurum ve kuruluşlarla işbirliği kapsamında gerekli çalışmaları yürütmek.
  • Eğitim merkezi müdür veya müdür yardımcıları tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

 

Adres

Fatih Mahallesi Kültür Sokak No:16, 06932, Sincan/ANKARA

Telefon

0 (312) 589 12 00

0 (312) 589 11 40

E-Posta

ankarapemedbisaretadalet.gov.tr