ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Görevlerimiz
  • Eğitim ihtiyacına yönelik araştırma ve analiz yapmak, sınavlara hazırlık işlemleri ile sınav sonuçlarına ilişkin işlemleri yürütmek ve elde edilen istatistiki verileri değerlendirme raporu haline getirmek suretiyle; eğitim öncesi, dönemi ve sonrası ölçme ve değerlendirme faaliyetlerini yürütmek.
  • Eğitim merkezinde yapılacak sınavların sekretarya hizmetlerini yürütmek.
  • Eğitim merkezi müdür veya müdür yardımcıları tarafından verilen diğer görevleri yapmak.