UYGULAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Görevlerimiz
  • Yıllık eğitim planı doğrultusunda hazırlanan eğitim programlarını uygulamak.
  • Eğitim merkezi personeli ile eğitim görenlere yönelik rehberlik ve danışmanlık hizmetlerini yürütmek.
  • İşbaşında eğitim, uzaktan eğitim ve yabancı dil eğitimi verilmesine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.
  • Eğitim ve öğretime ilişkin materyal ve diğer doküman taslaklarını hazırlayarak Öğretim Kuruluna sunmak.
  • Eğitim merkezi müdür veya müdür yardımcıları tarafından verilen diğer görevleri yapmak.